Green Ideas | Green Society | Green Economy | Green Defence | Safety | Emergency Preparedness | Peace | Ecology


Hvordan kan vi bevare
miljøet?Vi beskytter naturen mot utplyndring og forgiftning og styrker naturens mangfold og utvikling.

Vi utvikler en mer rasjonell økonomi som tar hensyn til naturen, vi oppvurderer ulønnet arbeid og styrker dagliglivets uformelle økonomi

Vi leverer jorda fra oss i bedre stand enn vi mottok den. En natur med økt mangfold og bedre økologisk balanse, mennesker med høyere livskvalitet og et samfunn i rik og mangesidig utvikling

Les mine blogg innlegg

Ove Braaten er stifter av Miljøpartiet De Grønne og blogger om viktige samfunnspørsmål med fokus på miljø

14. februar 2019

Vi vil skape et nytt samfunn

I en tråd på «Facebook siden «MDG Frivillige og ressurspersoner» vises det til at MDGs dårlige målinger da jeg var partiets leder/talsperson. Ja det er riktig, for i 1989 var vi et helt nytt parti som ble forsøkt tiet ihjel av norske media. Dette fortsatte utover 90-tallet. Da internett og sosiale […]
20. juni 2017

MDGs første Prinsipp program 1988 – 1989

MDGs første prinsipp program ble utviklet i perioden 1987 – 1988. På grunnlag av programmets kapittel I «Våre grunnverdier», ble partiet stiftet på Rondetunet turistheim 29. – 30. oktober 1988. Resten av programmet ble godkjent på partiets 1. landsmøte på Bø i Telemark 11. – 12/2, 1989. Programkomitéen fra ventre […]
23. mai 2017

MDG

Når Miljøpartiet De Grønne (MDG) nå kan få flere enn en på Stortinget, er det naturlig med debatt om partiets politikk i forhold til andre partier. Det vises gjennom spørsmål om vår politikk fra alle partiene som sitter på Stortinget i dag, særlig fra de som er redde for å falle […]
23. mai 2017

Økonomiske misforståelser

Det grønne skiftet   I et innlegg 8/2 – 16 i Dagens Næringsliv avslører tidligere generaldirektør i Norsk Hydro, Egil Myklebust manglende grunnleggende kunnskaper i økonomifaget. Det er oppsiktsvekkende. Han sier: ”Det er simpelthen ikke troverdig at det grønne skiftet skal bidra til å løse våre økonomiske omstillingsbehov”. Med begrepet […]
 

En tekst som kan passe beskrivelse av hva leserne kan vente seg på bloggen