Økologisk landbruk

Det produseres og selges kunstgjødsel som består av et begrenset antall mineraler og som følgelig gir planter begrenset næringsverdi. Kunstgjødselen løses opp av fuktigheten i jorda slik at planterøttene tar opp mineralene, men samtidig hindres de naturlige prosesser i jorda som sikrer oss alle nødvendige næringsstoffer. Planterøttene lever i symbiose med mikrolivet i jorda. På samme måte som i havet, så lever ulike organismer på overflaten og i forskjellige dybder i jorda. Disse trekker organisk materiale fra overflaten ned i jorda samtidig som det omformes til stoffer som planterøttene kan suge opp. Dette finstemte systemet kan fort forstyrres og ødelegges ved forurensning av jorda og bruk av kunstgjødsel. I økologisk jordbruk skal det på grunn av dette ikke brukes kunstgjødsel. Det skal heller ikke pløyes fordi dette omkafaltrerer mikrolivet i jorda (i stedet brukes grubbing som bare løsner jorda).

Dersom en skal gå over fra kunstgjødsel til naturgjødsel (grøntgjødsel, kompost o.a.), kan det ta opp til 7 år før jorda er «frisk», dvs at mikrolivet som var fordrevet og/eller drept er kommet tilbake og kan fungere som før. Bruk av kunstgjødsel fører til at plantene blir avhengige av stadig større doser for å få samme avling etterhvert som mikrolivet forsvinner. Etter lengre tids bruk blir bonden helt avhengig av å bruke kunstgjødsel.

Bruk av kunstgjødsel fratar oss viktige næringsstoffer. Det kan derfor føre til alvorlige helseproblemer. Stadig økende utgifter til stadig flere, hyppigere forekommende og mer alvorlige sykdommer kan være klare indikasjoner denne sammenhengen.

Kunstgjødsel er i historisk sammenheng noe nytt, ettersom det bare har vært i bruk i ca 100 år, mens menneskene har levd av jordbruk i flere tusen år. Pga omfanget og manglende konsekvensanalyser i forhold til sykdomsutvikling m.v., er bruk av kunstgjødsel et gigantisk eksperiment med menneskers liv og helse. Det er også en skandale at ingen av de på Stortinget innvalgte partier stiller spørsmål om dette til tross for den kunnskap vi nå har.

Det er bare Miljøpartiet De Grønne som konsekvent går inn for økologisk landbruk og tar klar avstand fra bruk av kunstgjødsel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *