Klimakamp

KLIMAKAMP

Hans Borge, leder ved Institutt for petroleumsteknologi UIS peker i en artikkel i Stavanger Aftenblad 17/2 -15 på galskapen i å elektrifisere sokkelen for å redusere norske CO2 utslipp. Det samme gjør Hogne Hongset i Klassekampen 13/3 -15. De globale utslipp vil øke mer enn denne reduksjonen fordi gassen som spares offshore vil bli brukt i Europa og tillegg fås økte CO2 utslipp ifm produksjon og legging av kabelen. Vi får også strømtap i kabelen og økte priser på strøm.

Giftighet og dose pr tidsenhet, dvs ”dose respons”, bestemmer hvor farlig et stoff er for levende organismer. Globalt bestemmer mengden CO2 utslipp pr tidsenhet hvor mye kloden vår kan tåle og naturen håndtere uten at det påvirker klimaet og miljøet i negativ retning.

Hvis Norge har erkjent det globale ”dose respons” klimaproblemet må vi redusere våre CO2 utslipp og eksport av petroleum. Dette gjøres best ved å utsette utbyggingen av nye felt. Slik oppnår vi å:

  • redusere CO2 utslipp globalt etter hvert som eksisterende felt tømmes
  • beholde våre realverdier i undergrunnen
  • sikre vår selvforsyning med miljøvennlig vannkraft
  • øke tilgang på ingeniører for miljørettet virksomhet på land

Norske utslipp kan reduseres ved å ta avstand fra dagens konkurranse- og vekstsamfunn. Vi kan melde oss ut av EØS, redusere tempoet i samfunnet vårt, gå over til 6-timers dag, spare energi og rasjonere fossilt drivstoff slik som foreslått av Miljøpartiet De Grønne (MDG) allerede i 1989.

Ove Braaten
Ove Braaten
Stifter av MDG, og blogger på nettstedet ovebraaten.com | Ikke gull, men grønne skoger!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *