Økonomiske misforståelser

Det grønne skiftet

 

I et innlegg 8/2 – 16 i Dagens Næringsliv avslører tidligere generaldirektør i Norsk Hydro, Egil Myklebust manglende grunnleggende kunnskaper i økonomifaget. Det er oppsiktsvekkende.

Han sier: ”Det er simpelthen ikke troverdig at det grønne skiftet skal bidra til å løse våre økonomiske omstillingsbehov”. Med begrepet ”våre” antar Myklebust at alle har behov for omstilling, men er det slik? Gjelder det alle i Norge; bedriftseiere, investorer, funksjonærer, bønder, fiskere, arbeidstakere, barn, pensjonister osv? Hva slags økonomiske omstillingsbehov snakker han om her? Er det bedriftsøkonomiske, samfunnsøkonomiske eller privatøkonomiske behov? Disse behovene står som kjent ofte i motstrid med hverandre. F. eks. synes bedrifteieres og investorers behov for profitt å være umettelig. Resultatet av dette profittjaget er et stadig press for å øke omløpshastighet, oppfinne nye produkter og operere globalt for å minimalisere kostnader og skatt. Dette kapitalistiske systemet fører til utarming av jordas ressurser og er derfor et system på kollisjonskurs med naturen. Framveksten av multinasjonale selskaper, eierkonsentrasjon og enorme forskjeller mellom fattig og rik er et angrep på samfunnskontrakten og kan innebære kimen til opprør. Derfor ser nå alle at det er behov for et grønt skifte – inklusiv Myklebust.

Så sier Myklebust at ”snarere vil skiftet legge beslag på økonomisk ressurser, heller enn å skape nye”. Det er uklart hva han mener med begrepet ”økonomiske ressurser”. Mener han kapital, dvs at omstillingen krever investeringer i grønne arbeidsplasser? Dette har Myklebust tydeligvis ingen tro på, han vil heller endre rammebetingelsene, redusere særnorske kostnader og effektivisere offentlig og privat virksomhet. I bedriftsøkonomisk språk betyr dette å redusere offentlige inntekter og antall arbeidsplasser. Dette er intet annet enn et dårlig skjult angrep på velferdsstaten.

Det realøkonomiske system består av energi fra sola, jordas ressurser (fornybare og ikke-fornybare) og arbeidskraft. Produkter som dekker menneskelige behov kan skapes vha disse 3 typer ressurser uten penger forutsatt at ressursene er allment tilgjengelige. Dette er tilfelle bare hos noen få urbefolkninger i verden. Ellers er det innført eiendomrett til ressursene – en rett som er særdeles skjevt fordelt.

Ove Braaten
Ove Braaten
Stifter av MDG, og blogger på nettstedet ovebraaten.com | Ikke gull, men grønne skoger!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *