MDG

Når Miljøpartiet De Grønne (MDG) nå kan få flere enn en på Stortinget, er det naturlig med debatt om partiets politikk i forhold til andre partier. Det vises gjennom spørsmål om vår politikk fra alle partiene som sitter på Stortinget i dag, særlig fra de som er redde for å falle under sperregrensen.

MDGs ideologi krever at vi ikke øver vold mot naturen, verken mot oss selv eller andre levende skapninger. Mennesker, dyr og planter er avhengige av hverandre for å produsere maten vi lever av. Vi er en del av naturen og kan derfor ikke herske over naturen. Uten å sløse må vi først ta ut overskuddet av de fornybare ressursene og så i minst mulig grad de ikke-fornybare. Dette krever at vi verner om, sparer og husholder med naturressursene. Naturens produksjonsevne og mangfold må styrkes, ikke svekkes. Vår politikk står derfor i motstrid til partipolitikk som går inn for et økonomisk system med et næringsliv og teknologi som fører til sløseri, sykdom, utryddelse av arter, ødeleggelse av natur og klima og forgiftning av naturen.

I 1945 ble FN opprettet for å skape fred globalt. Til tross for bred internasjonal oppslutning har FN´s mål siden opprettelsen blitt motarbeidet gjennom stormaktenes opprustning. Norge er dessverre en del av det vestlige militærindustrielle komplekset. Det ser vi av bl.a. vår økende avhengighet av produksjon og eksport av olje og våpen, kjøp av jagerfly og omlegging av vårt forsvar til et militærvesen med kapasitet til å operere globalt. I tillegg er likestillingen brukt som et påskudd til innføring av kvinnelig verneplikt. MDG ble stiftet i 1988 for å arbeide for fred i tillegg til bl.a. naturvern, helse, miljø og sikkerhet, rettferdig fordeling.

Vi er allierte med land som har atom-, biologi- og kjemiske våpen (ABC våpen) som ikke skiller mellom sivile og militære og derfor er folkerettstridige. ABC våpenets viktigste funksjoner er 1) Å sikre strategisk innflytelse og udemokratisk makt over andre slik at de kan presses til å føre en politikk som sikrer ABC maktens tilgang på naturressurser 2) Avskrekking dersom en trussel foreligger. Gjennom alliansen trekkes Norge med i fjerntliggende konflikter og blir en brikke i stormaktenes spill for å eksportere krig og opprettholde en imperialistisk verdensorden.

Selv om ingen ønsker krig er det naivt å tro at bruk av våpen ikke vil føre til drap av mennesker, naturødeleggelser, flyktninger og hat og hevn mellom folkegrupper i flere generasjoner etterpå. Øye for øye og tann for tann politikken er 6000 år gammel, utdatert. Det finnes utallige bevis på at vold virker mot sin hensikt. Det militære såkalte forsvaret vil – når det tas i bruk – bare ødelegge alt det som skulle forsvares: Drap av mennesker, ødeleggelse av natur og materielle verdier. I tillegg skaper det hat og vondt blod mellom nasjoner i mange generasjoner etter at krigen er avsluttet.

MDG er det partiet i Norge som tar klarest avstand fra bruk av vold som middel til å løse konflikter. Dette er en forutsetning for varig fred på kloden vår slik som også Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) går inn for. Vårt ideal er Mahatma Gandhi og den form for ikke-voldelig konfliktløsning han brukte da England måtte oppgi India som koloni.

Ove Braaten
Ove Braaten
Stifter av MDG, og blogger på nettstedet ovebraaten.com | Ikke gull, men grønne skoger!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *