Vi vil skape et nytt samfunn

I en tråd på «Facebook siden «MDG Frivillige og ressurspersoner» vises det til at MDGs dårlige målinger da jeg var partiets leder/talsperson. Ja det er riktig, for i 1989 var vi et helt nytt parti som ble forsøkt tiet ihjel av norske media. Dette fortsatte utover 90-tallet. Da internett og sosiale media ga oss mulighet til massekommunikasjon, kunne ikke mediebedriftene lenger hindre at folk fikk kjennskap til oss og til vår politikk. Først nå har behovet for politiske endringer meldt seg – 30 år for sent. I dag anklages min generasjon (jeg er 74 år) for at vi har overlatt klimaproblemet til dem. Som initiativtaker til og stifter av MDG i 1988 føler jeg meg ikke truffet av anklagen. Før valget i 1989 sendte jeg et innlegg til 14 sentrale og regionale aviser i Norge om blant annet klimaproblemet med tittel «Vi vil skape et nytt samfunn», jf 05 OBr innlegg valget 198912022019. Såvidt som jeg husker, var det ingen aviser som publiserte innlegget. Om dere sammenlikner innholdet i innlegget med dagens situasjon, så ser dere at ingenting er endret. Mens naturen – livsgrunnlaget vårt ødelegges i akselererende tempo, så fylles debattsidene med alt som ikke er godt nok i vårt overflodssamfunn. De som konstruktivt kritiserer den bestående orden blir ikke engang verdiget et svar med refusjon, langt mindre et oppslag som kan skape debatt.

Ove Braaten
Ove Braaten
Stifter av MDG, og blogger på nettstedet ovebraaten.com | Ikke gull, men grønne skoger!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *