14. februar 2019

Vi vil skape et nytt samfunn

I en tråd på «Facebook siden «MDG Frivillige og ressurspersoner» vises det til at MDGs dårlige målinger da jeg var partiets leder/talsperson. Ja det er riktig, for i 1989 var vi et helt nytt parti som ble forsøkt tiet ihjel av norske media. Dette fortsatte utover 90-tallet. Da internett og sosiale […]
20. juni 2017

MDGs første Prinsipp program 1988 – 1989

MDGs første prinsipp program ble utviklet i perioden 1987 – 1988. På grunnlag av programmets kapittel I «Våre grunnverdier», ble partiet stiftet på Rondetunet turistheim 29. – 30. oktober 1988. Resten av programmet ble godkjent på partiets 1. landsmøte på Bø i Telemark 11. – 12/2, 1989. Programkomitéen fra ventre […]
23. mai 2017

MDG

Når Miljøpartiet De Grønne (MDG) nå kan få flere enn en på Stortinget, er det naturlig med debatt om partiets politikk i forhold til andre partier. Det vises gjennom spørsmål om vår politikk fra alle partiene som sitter på Stortinget i dag, særlig fra de som er redde for å falle […]
23. mai 2017

Økonomiske misforståelser

Det grønne skiftet   I et innlegg 8/2 – 16 i Dagens Næringsliv avslører tidligere generaldirektør i Norsk Hydro, Egil Myklebust manglende grunnleggende kunnskaper i økonomifaget. Det er oppsiktsvekkende. Han sier: ”Det er simpelthen ikke troverdig at det grønne skiftet skal bidra til å løse våre økonomiske omstillingsbehov”. Med begrepet […]
23. mai 2017

Klimakamp

KLIMAKAMP Hans Borge, leder ved Institutt for petroleumsteknologi UIS peker i en artikkel i Stavanger Aftenblad 17/2 -15 på galskapen i å elektrifisere sokkelen for å redusere norske CO2 utslipp. Det samme gjør Hogne Hongset i Klassekampen 13/3 -15. De globale utslipp vil øke mer enn denne reduksjonen fordi gassen […]
19. april 2017

Økologisk landbruk

Det produseres og selges kunstgjødsel som består av et begrenset antall mineraler og som følgelig gir planter begrenset næringsverdi. Kunstgjødselen løses opp av fuktigheten i jorda slik at planterøttene tar opp mineralene, men samtidig hindres de naturlige prosesser i jorda som sikrer oss alle nødvendige næringsstoffer. Planterøttene lever i symbiose med […]
16. oktober 2016

Økonomisk demokrati

Økonomisk demokrati i primærnæringene Gårdsbrukene blir færre og større og bøndene mer avhengige av statsstønad, kostbar teknologi, kunstgjødsel, gift og kjemiske stoffer for å opprettholde en stadig mer ensidig gårdsdrift. Et økende antall bønder blir ensomme og får psykiske problemer i tillegg til at vi får et økende antall ulykker, […]
14. oktober 2016

Kapitalisme versus grønn økonomi

  Konklusjoner fra Grønn Tenketank 15. – 17/7 og 20/9 -2016 av Otto Bjelland, Ove Braaten, Knut Vadla og Tor Finn Wersland 1.0 En kort analyse av dagens system. Grunnleggende kjennetegn ved kapitalismen under nyliberalismens epoke og dens konsekvenser (understreket) Komplisert, uforutsigbart og uforståelig system som gjør at vanlige folk […]
22. september 2016

ALTERNATIVT FORSVAR I NORGE

Et innlegg av Ove Braaten i møte med Sandnes IKFF, 12/9 – 2016 1.0 Innledning. På midten av 1960-tallet avtjente jeg min verneplikt i sjøforsvaret. Som radaroperatør på forsvarets hovedkvarter på Reitan ved Bodø kom jeg nært innpå og kunne observere viktige deler av forsvaret. Jeg har jobbet med sikkerhet […]
31. august 2016

Overvåkning og krig

24 juli 2015 ble vi varslet om et mulig terrorangrep i Norge. Bevæpnet politi ble synlig utplassert på sentrale steder. Vi fikk vi ingen opplysninger om det som foregikk under påskudd av at informasjonen kunne bli nyttig for terroristene. Var det et spill for å ”myke opp” det norske folk […]
16. oktober 2016

Økonomisk demokrati

Økonomisk demokrati i primærnæringene Gårdsbrukene blir færre og større og bøndene mer avhengige av statsstønad, kostbar teknologi, kunstgjødsel, gift og kjemiske stoffer for å opprettholde en stadig mer ensidig gårdsdrift. Et økende antall bønder blir ensomme og får psykiske problemer i tillegg til at vi får et økende antall ulykker, […]
4. april 2013

Økomisk demokrati

Økonomisk demokrati i primærnæringene   Gårdsbrukene blir færre og større og bøndene mer avhengige av statsstønad, kostbar teknologi, kunstgjødsel, gift og kjemiske stoffer for å opprettholde en stadig mer ensidig gårdsdrift. Et økende antall bønder blir ensomme og får psykiske problemer i tillegg til at vi får et økende antall […]